Fot. Rozrzucone strony rękopisu i ptasie pióro.

ANDRZEJ SIEDLECKI

Być aktorem

START | POLSKA | USA | JAPONIA | AUSTRALIA | MOJE NAGRANIA | WCIELENIA RÓŻNE | ARTYKUŁY-WYWIADY | GALERIA ZDJĘĆ

MOJE KSIĄŻKI

A.Siedlecki - miniatura fotografii. Miniatura okladki - 'Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej.' Miniatura okladki - 'Sekrety techniki aktorskiej'.

Chciałbym Ci podać informację, co jest w moich książkach, zanim zdecydujesz się by do nich zajrzeć.

Kliknij w widok wybranej książki aby przejść do jej opisu.

Życzę Ci miłej lektury w odkrywaniu tajemnic zawodu aktorskiego!

Obie książki zostały wydane przez Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

W 2015 roku w Wydawnictwie FOSZE ukazała się moja trzecia książka "Jak reżyserować? Podstawy reżyserii teatralnej". Miniatura okladki - 'Jak_reżyserować?'.

Spis treści
Od Autora
Kim jesteś? Kim będziesz?

Rozdział I
Funkcja reżysera w teatrze
Wymagane umiejętności
Czy masz możliwości? 
Jaką sztukę wybrać?

Rozdział II
Okres przygotowawczy
Czytanie sztuki
Analiza tematu
Analiza konstrukcji
Struktura sceny w sztuce
Analiza motywów i działań postaci
Cechy fizyczne i środowiskowe
Dane środowiskowe
Cechy psychiczne
Relacje między postaciami
Analiza dialogu
Podtekst
Perespektywa sztuki
Przygotowanie reżyserskiego egzemplarza sztuki
Opracowanie sytuacji scenicznych i ruchu
Konsultacje ze scenografem
Funkcja scenografii
Konsultacje z kompozytorem
Funkcja muzyki
Wybór aktorów - obsada sztuki
Przesłuchania - casting

Rozdział III
Okres realizacyjny
Pierwsze spotkanie z aktorami
O próbach ogólnie
Harmonogram prób
1 etap - próby czytane/analityczne
     Informowanie aktorów i omawianie prób
2 etap - próby sytuacyjne/ruch
     Statyka, ruch, kontrola uwagi publiczności
     Nauka tekstu
3 etap prób - udoskonalanie sytuacji i interpretacji
4 etap prób - precyzyjniejsze dopracowywanie detali i przegląd 
5 etap prób - "rzeźbienie" sytuacji, udoskonalanie interpretacji, kontrola różnych aspektów interpretacji
       Próby techniczne - wariant 1 i wariant 2
6 etap - pierwsza próba techniczna, przegląd kostiumów
     Przed premierą - próby generalne-premiera
Rozmowa z reżyserem Maciejem Wojtyszko
O zdawaniu na Wydział Reżyserii - Maciej Wojtyszko
Kilka myśli o reżyserii - Maciej Wojtyszko

Życzę Ci miłej lektury w poznawaniu metody jak uczyć aktorstwa (Jak uczyć?), w odkrywaniu tajemnic zawodu aktorskiego (Być aktorem), a także reżyserii teatralnej (Jak reżyserować?)

Książki zostały wydane przez Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Strzałka w lewo. Strzałka w prawo.
Copyright Andrzej Siedlecki, Sydney. Ostatnia modyfikacja: 2018-06-26